Roparunteam Zorg en Comfortwinkel
Voorthuizen

Stichting Roparun Team Voorthuizen

De Stichting heeft ten doel het inzamelen van geld en goederen en het verlenen van diensten ten behoeve van het doel van Stichting Roparun (ingeschreven bij het handelsregister onder dossiernummer 41132922), en voorts al hetgeen in de ruimtes zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting Roparun organiseert een estafetteloop van meer dan vijfhonderd kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker en ter ondersteuning van aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan het motto van Roparun. Het motto van de Roparun is "Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven". 

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn: Het jaarlijks mogelijk maken van deelname aan de Roparun voor de komende jaren. 

Het bestuur van Stichting Roparun Team Voorthuizen bestaat uit:

Voorzitter:  Frits Lozeman

Secretaris: Sylvia Kok

Penningmeester: Dirk Koster

Het bestuur is bereikbaar via: roparunteamvoorthuizen@gmail.com 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie. 

Stichting Roparun Team Voorthuizen heeft de ANBI status. Dat betekent dat wij ons voor meer dan 90% inzetten voor het algemeen nut. Hierdoor zijn uw giften, onder bepaalde voorwaarden, fiscaal aftrekbaar.

De statuten van de stichting vind je hier:  Statuten Roparun Team Voorthuizen 2018
Financieel jaarverslagen


Het financieel jaarverslag van 2019:


Het financieel jaarverslag van 2020:


Het financieel jaarverslag van 2021:


Het financieel jaarverslag van 2022